Pikes Peak 3 AM convinces Mountainbike Magazine

Yksi pyörä kaikkeen ajoon?
Backroad vakuuttaa kestotestissä